PRAVILA NAGRADNE IGRE OSILOVAC D.O.O.

 

 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom ”Like za FeraVino” (u daljnjem tekstu “Nagradna igra”) je Osilovac d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, sa sjedištem u Feričancima, Ferićeva 16, 31512 Feričanci, Hrvatska, OIB: 54035700225 (u nastavku “Priređivač”). Nagradna igra se priređuje u cilju promocije asortimana tvrtke Osilovac d.o.o, vinarije Feravino.
 1. Pravila Nagradne igre bit će objavljena na službenoj Facebook stranici tvrtke Osilovac, vinarije Feravino na adresi: https://www.facebook.com/FeraVinoFericanci/?fref=ts
 1. Nagradna igra je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske, korisnici su Facebooka te su fanovi Facebook stranice Feravino na web adresi:

https://www.facebook.com/FeraVinoFericanci/?fref=ts

Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika FeraVina ne mogu sudjelovati u njemu. Sudionici ne mogu biti pravne osobe.

 1. Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je na službenoj Facebook FeraVino stranici postavljenu sliku od strane FeraVina kliknuti „Sviđa mi se“ („Like“),  „Podjeli sadržaj“ („Share“)  i „Označi prijatelje“ („Tag“). Sudionici Nagradne igre mogu jedan puta mjesečno odigrati nagradnu igru.

 

Tema Nagradne igre: Like za FeraVino!

 1. Nagradna igra ima dvanaest krugova po jedno izvlačenje i jednu temu. Svaki mjesec izvući će se po dvije nagrade:
 2. nagrada Butelja vina Miraz i
 3. nagrada butelja vina Dika.

ili tri nagrade igre (u mjesecima veljača, ožujak i prosinac 2018.)

 1. nagrada butelja Miraza i butelja Dike,
 2. nagrada butelja vina Dike,
 3. nagrada butelja vina Dika,

a izvlačenje će se odvijati po sistemu Fanpage Karma’s “Good Luck Fairy”, sistem slučajnog odabira, koji će biti kontroliran od strane tročlane komisije djelatnika Osilovca d.o.o.

 

Nagradna igra započinje 15.01.2018. u 12:00, a korisnici mogu sudjelovati u Nagradnoj igri  zaključno s datumom 17.12.2018. u 23:59; objava rezultata Nagradne igre biti će svaki mjesec u jednom terminu do 23:00 h i to kao :

– 1. nagradno izvlačenje – 22.01.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 15.01.2018. do 21.01.2018. u 24 h,

– 2. nagradno izvlačenje – 12.02.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 05.02.2018. do 11.02.2018. u 24 h,

– 3. nagradno izvlačenje – 26.03.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 19.03.2018. do 25.03.2018. u 24 h,

– 4. nagradno izvlačenje – 30.04.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 23.04.2018. do 29.04.2018. u 24 h,

– 5. nagradno izvlačenje – 28.05.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 21.05.2018. do 27.05.2018. u 24 h,

– 6. nagradno izvlačenje – 25.06.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 18.06.2018. do 24.06.2018. u 24 h,

– 7. nagradno izvlačenje – 23.07.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 16.07.2018. do 22.07.2018. u 24 h,

– 8. nagradno izvlačenje – 20.08.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 13.08.2018. do 19.08.2018. u 24 h,

– 9. nagradno izvlačenje – 24.09.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 17.09.2018. do 23.09.2018. u 24 h,

– 10. nagradno izvlačenje – 30.10.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 22.10.2018. do 29.10.2018. u 24 h,

– 11. nagradno izvlačenje – 26.11.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 19.11.2018. do 25.11.2018. u 24 h,

– 12. nagradno izvlačenje – 17.12.2018. (11,00 h) za sve postavljene oznake pristigle u razdoblju od 10.12.2018. do 16.12.2018. u 24 h,

 

 1. Potencijalni dobitnici dužni su, nakon objave kontaktirati administratora Facebook stranice FeraVino na web adresi https://www.facebook.com/FeraVinoFericanci/?fref=ts u roku 48 sati. Da bi dobitnik bio verificiran, dužan je administratoru Facebook stranice na e-mail adresu feravino@osilovac.hr ili u poruku Mesengera Facebooka  dostaviti sljedeće materijale:

-ime, prezime, adresu, poštanski broj, grad, kontakt mobitel, e-mail adresu

Ako u navedenom roku potencijalni dobitnik ne kontaktira administratora Facebook stranice FeraVina i/ili ne dostavi zahtijevane materijale za uspješnu verifikaciju, isti će biti opozvan te će biti odabran sljedeći plasirani potencijalni dobitnik i nastavno tako dalje sve dok se potencijalni dobitnik ne odazove i uspješno prođe verifikaciju.

 

 1. Nakon što je dobitnik verificiran, bit će objavljen kao službeni dobitnik na Facebook stranici FeraVina u tabu na web adresi https://www.facebook.com/FeraVinoFericanci/?fref=ts. Jedan sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.
 1. Dobitnicima će nagrade biti uručena/obavljena na adresi dobitnika ili poslana poštom.
 1. Fond nagrada prikazan je u tablici po mjesecima (ukupno 12 mjeseci), prema sljedećem:

 

MJESEC VINO DIKA

40 KN / BUTELJA

VINO MIRAZ

70 KN /BUTELJA

CIJENA
1. 1 1 110,00 kn
2. 3 1 190,00 kn
3. 3 1 190,00 kn
4. 1 1 110,00 kn
5. 1 1 110,00 kn
6. 1 1 110,00 kn
7. 1 1 110,00 kn
8. 1 1 110,00 kn
9. 1 1 110,00 kn
10 1 1 110,00 kn
11. 1 1 110,00 kn
12. 3 1 190,00 kn
UKUPNO 18 BUTELJA 12 BUTELJA 1.560,00 kn

 

 1. Sudionik će biti diskvalificiran iz Nagradne igre ukoliko se koristi lažnim profilom (ima) kako bi postavio oznaku „Sviđa mi se“ („Like“). Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe postavljanja oznake „Sviđa mi se“ („Like“) Facebook slike. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: profil koji sadrži samo prijave za nagradne natječaje, nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata itd.
 1. Sve postavljene oznake „Sviđa mi se“ („Like“) koje se postave na Facebook stranicu FeraVina moraju biti slobodne od prava trećih strana, Osilovac d.o.o. i drugi subjekti uključeni u priređivanje natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. FeraVino može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koju postavljenu oznaku „Sviđa mi se“ („Like“) koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.
 1. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitniku.
 1. Osilovac d.o.o. se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta i/ili smještaja koji su uključeni u nagradu(e). Osilovac d.o.o. neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile, građanskog rata ili sukoba, neprijateljstava, neprijateljskog napada, invazije, rata, kvara satelita, puča, smjene vlasti ili poretka ili bilo kojeg drugog razloga na koji ne može utjecati ili se smatrati odgovornim za njegov nastanak.
 1. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.
 1. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Nagradnoj igri. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagrade na Nagradnoj igri mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagrade itd. sukladno važećim zakonima i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje ime.
 1. Sudionik može uputiti pitanja vezana uz ovu Nagradnu igru e-mailom na e-mail: feravino@osilovac.hr .
 1. Osilovac d.o.o. ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti web stranici na adresi https://www.facebook.com/FeraVinoFericanci/?fref=ts .
 1. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak postavljene oznake „Sviđa mi se“ („Like“) , krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.
 1. Osilovac d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenjaju ili prekinu, privremeno ili trajno, ova Nagradna igra uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicima.
 1. U slučaju spora između Sudionika ove Nagradne igre i Organizatora nadležan je Općinski sud u Našicama.
 1. Kako bi uspješno predao prijavu, Sudionik prihvaća uvjete i pravila Nagradne igre.
 1. Odricanje od jamstva i ograničenje odgovornosti

U NITI JEDNOM SLUČAJU OSILOVAC D.O.O. ILI BILO KOJA TREĆA OSOBA ILI SUBJEKT UKLJUČEN U PRUŽANJE USLUGA HOSTINGA, IZRADU, STVARANJE ILI DISTRIBUCIJU INTERNETSKE STRANICE ILI FACEBOOK APLIKACIJE, NEĆE SE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE BI MOGLE NASTATI USLIJED UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE WEB STRANICE ILI FACEBOOK APLIKACIJE ILI USLIJED KRŠENJA BILO KOJEG JAMSTVA, SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU ILI NA DRUGOME MJESTU.